Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

Τα πάχη της χελιδονοφωλιάς.

Τα προϊόντα του ξύλου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, την πριστή ξυλεία (πρωτογενή και δευτερογενή) και τη βιομηχανική ξυλεία (κόντρα πλακέ, νοβοπάν, MDF κλπ). Τα μήκη για την πριονιστική (πριστή) ξυλεία κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 4 και 6 μέτρων. Ανάλογα με το πάχος, οι διάφοροι τύποι ξυλείας χαρακτηρίζονται ως:

Σκουρέτια: Με πάχος από 1 έως 1,2 εκ.
Μισόταβλες: Με πάχος από 1,8 έως  2 εκ.
Τάβλες ή σανίδες: Με πάχος από 2,5 εκ. έως και σε πλάτη 8 - 10 - 12 - 15 εκ. ή και μεγαλύτερα.
Ποντισέλια: Με πάχος 3 έως και 4 εκ.
Πόντοι: Με πάχος 4 έως και 5 εκ.
Παχοσανίδες ή μαδέρια: Με πάχος 5 έως 7 εκ.
Καδρόνια ορθογώνιας ή τετραγωνικής διατομής: Με μια πλευρά 20 εκ. ή και περισσότερο. Συνηθισμένες διατομές 20Χ26 εκ. μέχρι και 30 εκ. η μεγαλύτερη πλευρά.

Πουλάκι ξένο, ξενιτεμένο, με ξύλο πιο λεπτό κι από σκουρέτι θα γίνει το σπίτι σου, γύρω στα 0,75 εκ σε πάχος. Αρκεί να υπάρχει κάπου στο μικροεμπόριο ξυλείας, αυτό το είδος πρωτογενούς υλικού που ήδη φαντάζομαι. Αν και μια έκπληξη είναι μια επιπλέον γνώση και είναι πάντα ευπρόσδεκτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου